ข่าวสารประชาสัมพันธ์ | Anuban Khon Kaen

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ระบบมอบตัวเข้าศึกษาในระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563

  ระบบมอบตัวเข้าศึกษาในระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2   คำแนะนำในการใช้งานระบบมอบตัว 1.โปรดตรวจสอบข้อมูลก่อนกดยืนยัน เพราะ จะสามารถกรอกข้อมูลได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น 2. หากยังไม่มีการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ สามารถเข้าสู่ระบบได้อีกเพื่อพิมพ์เอกสารได้ 3. หากกดปุ่มยืนยันการรายงานตัวแล้วขึ้นหน้าเปล่าสีขาวให้กดย้อนกลับแล้วกดปุ่มยืนยันอีกครั้ง 4. ต้องการแก้ไขข้อมูลหรือมีปัญหาเกี่ยวกับระบบติดต่อ Fanpage: Aubansatit   

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

ระบบมอบตัวเข้าศึกษาในระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

  ระบบมอบตัวเข้าศึกษาในระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1   สอบถามปัญหาข้อสงสัยต่างๆได้ที่ Fanpage: satitkkuanuban หรือโทรศัพท์ 043-202418 , 089-9421293,081-2623211,089-7126499

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงวิธีการมอบตัวนักเรียน

ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงวิธีการมอบตัวนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 รายละเอียดวิธีการยืนยันการมอบตัวในระบบออนไลน์จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

ระบบกรอกข้อมูลรายงานตัวนักเรียน อ.1 ปีการศึกษา 2563

ผู้ปกครองที่รับเอกสารมอบตัวแล้วสามารถกรอกและพิมพ์เอกสารได้ในระบบ   ระบบกรอกข้อมูลรายงานตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2563    *** หมายเหตุ โปรดตรวจสอบข้อมูลก่อนกดยืนยัน เพราะ จะสามารถกรอกข้อมูลได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ***หากยังไม่มีการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ สามารถเข้าสู่ระบได้อีกเพื่อพิมพ์เอกสารได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ประกาศผลฯ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินพัฒนาการ ปีการศึกษา 2563

อ้างถึงประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3181/2562) เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 บัดนี้ได้มีผู้สมัครเข้ารับการประเมินพัฒนาการ ตามประกาศรายชื่อที่ได้แนบมานี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อในประกาศเข้ารับการประเมินพัฒนาการในวันเสาร์ที่ 15 และวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 โดยวันเวลาประเมินฯตามบัตรประจำตัวผู้เข้ารับการประเมินพัฒนาการ และผู้ที่จะเข้ารับการประเมินพัฒนาการให้มาถึงสถานที่ก่อนเวลานัด 30 นาที สถานที่การประเมินพัฒนาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา สอบถามและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://anuban.satit.kku.ac.th/ โทร 043-202418 2020-02-12_anuban_admission2563_compressed

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

รับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาในระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

สมัครนักเรียน เข้าศึกษาในระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 คลิก เข้าสู่หน้าการรับสมัคร คลิก ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องการรับสมัครและคัดเลือกฯ ประจำปีการศึกษา 2563 คลิก ตารางเทียบอายุ ประจำปีการศึกษา 2563    

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >