Anuban Khon Kaen

รับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาในระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

สมัครนักเรียน เข้าศึกษาในระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 คลิก เข้าสู่หน้าการรับสมัคร คลิก ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องการรับสมัครและคัดเลือกฯ ประจำปีการศึกษา 2563 คลิก ตารางเทียบอายุ ประจำปีการศึกษา 2563    

สำรวจข้อมูลสิทธิ์สวัสดิการเพื่อให้บุตรเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับอนุบาลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลดแบบแสดงความประสงค์และเสนอชื่อบุตรบุคลากรเพื่อเข้าศึกษา ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประเภทสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ ปฐมนิเทศผุ้ปกครอง อนุบาล 1 และประชุมผู้ปกครองอนุบาล 2

แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ ปฐมนิเทศผุ้ปกครอง อนุบาล 1 และประชุมผู้ปกครอง อนุบาล 2 วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษาศาสตร์  

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับชั้นอนุบาล 2 ประจำปี 2562 ( เพิ่มเติม )

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับชั้นอนุบาล 2 ประจำปี 2562 ( เพิ่มเติม )

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษาเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับอนุบาล 1 ประจำปีการศึกษา 2562  ดังรายละเอียดดังนี้ ประกาศ62