Anuban Khon Kaen

แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ ปฐมนิเทศผุ้ปกครอง อนุบาล 1 และประชุมผู้ปกครองอนุบาล 2

แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ ปฐมนิเทศผุ้ปกครอง อนุบาล 1 และประชุมผู้ปกครอง อนุบาล 2 วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษาศาสตร์  

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับชั้นอนุบาล 2 ประจำปี 2562 ( เพิ่มเติม )

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับชั้นอนุบาล 2 ประจำปี 2562 ( เพิ่มเติม )

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษาเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับอนุบาล 1 ประจำปีการศึกษา 2562  ดังรายละเอียดดังนี้ ประกาศ62

ขอเชิญ ผู้ปกครองชมและเชียร์ การแข่งขันกีฬาสีภายใน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา ระหว่าง วันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ชมขบวนพาเหรดนักกีฬา และการแสดงของดรัมเมเยอร์และเชียร์ลีดเดอร์รุ่นเยาว์ ในพิธีเปิดวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วาระปี 2559 ถึง 2561

ขอเชิญท่านผู้ปกครองในฐานะที่ท่านเป็นสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ที่มีความสนใจและมีความพร้อม โปรดให้เกียรติสมัครเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสมาคมฯ วาระปี 2561-2563 เพื่อเป็นผู้ประสานงานระหว่างโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น.-16.30 น. ณ ตึกอำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น.-10.30 น […]