Expandmenu Shrunk


 • ประมวลผลสถานะการยืนยันการกรอกเอกสารมอบตัวนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2559

  เข้าสู่ระบบ เพื่อตรวจสอบข้อมูล คลิ๊กที่นี่

   

  ข้อมูลผิดพลาดที่พบบ่อย ควรดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วน

  1. ไม่มีรูปถ่ายนักเรียน และผู้รับส่ง

  2. รูปถ่ายไม่ถูกต้อง ที่ถูกต้องคือ รูปถ่ายเดี่ยว ไม่สวมแว่นกันแดด หน้าตรงชัดเจน ไม่สวมหมวก 

  3. จำนวนพี่น้อง ไม่ถูกต้อง

  4. ไม่ระบุหมู่เลือด

  5. ไม่กรอกเลขรหัสประจำบ้าน

  6. ไม่มีคำนำหน้า บิดา มารดา และผู้ปกครอง

  *หมายเหตุ

  - การกรอกข้อมูลในส่วนที่มีกล่องตัวเลือก (Drop down) ให้เลือกจากกล่องตัวเลือกเท่านั้น ห้ามพิมพ์เองเพราะระบบจะไม่บันทึกข้อมูล

  - สำหรับผู้ปกครองที่ Submit แล้ว ต้องการแก้ไขข้อมูล ให้กดปุ่ม Cancel เมื่อปรับปรุงเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม Submit เพื่อยืนยันข้อมูลและพิมพ์เอกสารใหม่อีกครั้ง

  - หากพบปัญหาไม่สามารถเพิ่มรูปถ่ายได้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ LINE ID: piggypinkky

  รายงานเอกสารรายงานตัว - แผ่น1 (1)_Page_1 รายงานเอกสารรายงานตัว - แผ่น1 (1)_Page_2 รายงานเอกสารรายงานตัว - แผ่น1 (1)_Page_3 รายงานเอกสารรายงานตัว - แผ่น1 (1)_Page_4 รายงานเอกสารรายงานตัว - แผ่น1 (1)_Page_5 รายงานเอกสารรายงานตัว - แผ่น1 (1)_Page_6