Anuban Khon Kaen

ปฐมนิเทศนักเรียนปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์

  ปฐมนิเทศนักเรียนปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ คลิกลิงก์>>> https://www.facebook.com/watch/?v=1572406352918330

รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2563

  คลิก >> รายชื่อนักเรียนระดับอนุบาลศึกษาปีที่ 1   คลิก >> รายชื่อนักเรียนระดับอนุบาลศึกษาปีที่ 2

ระบบมอบตัวเข้าศึกษาในระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563

  ระบบมอบตัวเข้าศึกษาในระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2   คำแนะนำในการใช้งานระบบมอบตัว 1.โปรดตรวจสอบข้อมูลก่อนกดยืนยัน เพราะ จะสามารถกรอกข้อมูลได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น 2. หากยังไม่มีการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ สามารถเข้าสู่ระบบได้อีกเพื่อพิมพ์เอกสารได้ 3. หากกดปุ่มยืนยันการรายงานตัวแล้วขึ้นหน้าเปล่าสีขาวให้กดย้อนกลับแล้วกดปุ่มยืนยันอีกครั้ง 4. ต้องการแก้ไขข้อมูลหรือมีปัญหาเกี่ยวกับระบบติดต่อ Fanpage: Aubansatit   

ระบบมอบตัวเข้าศึกษาในระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

  ระบบมอบตัวเข้าศึกษาในระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1   สอบถามปัญหาข้อสงสัยต่างๆได้ที่ Fanpage: satitkkuanuban หรือโทรศัพท์ 043-202418 , 089-9421293,081-2623211,089-7126499

ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงวิธีการมอบตัวนักเรียน

ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงวิธีการมอบตัวนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 รายละเอียดวิธีการยืนยันการมอบตัวในระบบออนไลน์จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง