ข่าวสารประชาสัมพันธ์ | Anuban Khon Kaen

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาในระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

สมัครนักเรียน เข้าศึกษาในระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 คลิก เข้าสู่หน้าการรับสมัคร คลิก ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องการรับสมัครและคัดเลือกฯ ประจำปีการศึกษา 2563 คลิก ตารางเทียบอายุ ประจำปีการศึกษา 2563    

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

สำรวจข้อมูลสิทธิ์สวัสดิการเพื่อให้บุตรเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับอนุบาลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลดแบบแสดงความประสงค์และเสนอชื่อบุตรบุคลากรเพื่อเข้าศึกษา ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประเภทสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ ปฐมนิเทศผุ้ปกครอง อนุบาล 1 และประชุมผู้ปกครองอนุบาล 2

แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ ปฐมนิเทศผุ้ปกครอง อนุบาล 1 และประชุมผู้ปกครอง อนุบาล 2 วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษาศาสตร์  

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับชั้นอนุบาล 2 ประจำปี 2562 ( เพิ่มเติม )

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับชั้นอนุบาล 2 ประจำปี 2562 ( เพิ่มเติม )

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษาเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับอนุบาล 1 ประจำปีการศึกษา 2562  ดังรายละเอียดดังนี้ ประกาศ62

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

ขอเชิญ ผู้ปกครองชมและเชียร์ การแข่งขันกีฬาสีภายใน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา ระหว่าง วันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ชมขบวนพาเหรดนักกีฬา และการแสดงของดรัมเมเยอร์และเชียร์ลีดเดอร์รุ่นเยาว์ ในพิธีเปิดวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วาระปี 2559 ถึง 2561

ขอเชิญท่านผู้ปกครองในฐานะที่ท่านเป็นสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ที่มีความสนใจและมีความพร้อม โปรดให้เกียรติสมัครเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสมาคมฯ วาระปี 2561-2563 เพื่อเป็นผู้ประสานงานระหว่างโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น.-16.30 น. ณ ตึกอำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น.-10.30 น […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

พิธีไหว้ครู มอบเกียรติบัตรและทุนอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา ได้จัดพิธีไหว้ครูมอบเกียรติบัตรและทุนอาหารกลางวันขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 ซึ่งมีอาจารย์สุทธิพร ชาตาธิคุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา ร่วมด้วยผู้บริหารจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายต่างๆ ตัวแทนจากสมาคมครูและผู้ปกครองฯ (ศึกษาศาสตร์) คณาจารย์ นักเรียนชั้นอนุบาล 1 อนุบาล 2 และผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมในงานนี้ด้วย ในงานนี้ประกอบด้วยพิธีไหว้ครู พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีความพร้อมในด้านต่างๆคือ ความพร้อมดีเด่น ลักษณะนิสัยดีเด่น และพัฒนาการดีเด่นหลังจากเสร็จสิ้นพิธีไหว้ครู ได้มีการจัดพิธีมอบทุนอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน โดยได้รับการบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาคือผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล และระดับอื่นๆ รวมถึงชมรมผู้เกษียณ สมาคมครูและผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตฯ(มอดินแดง) […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >