รูปภาพกิจกรรม | Anuban Khon Kaen

รูปภาพกิจกรรม

กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562และประชุมผู้ปกครองนักเรียนอนุบาล 2

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา  ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2562 และประชุมผู้ปกครองนักเรียนอนุบาล 2 ขึ้น ณ โรงอาหารสาธิตฯประถม (ศึกษาศาสตร์) โดย ผศ.ณัฐพัชน์ อนันต์ธีระกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศึกษาศาสตร์        เป็นประธานในพิธีกล่าวต้อนรับผู้ปกครอง  จากนั้นอาจารย์สุทธิพร  ชาตาธิคุณ  รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษาและคณะผู้บริหาร  ได้กล่าวชี้แจงนโยบายการดำเนินงานและการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้ปกครองรับทราบร่วมกัน  และทางโรงเรียนได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ.เสริมศักดิ์ สุมานนท์  นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)  […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

กิจกรรมกีฬาสี ประจำปี 2561

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีประจำปี 2561 ขึ้นในวันที่ 14- 16 พฤศจิกายน และพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่ 16 พฤศจิกายน โดยมี อาจารย์ สุทธิพร ชาตาธิคุณ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา เป็นประธานในพิธีและมีแขกผู้มีเกียรติมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมากและการแข่งขันกีฬาสี ในครั้งนี้มีการแข่งขัน กีฬา กรีฑา และกีฬาเบ็ดเตล็ด พร้อมทั้งยังมีขบวนพาเหรด โชว์เชียร์ลีดเดอร์ และขบวนดรัมเมเยอร์ที่สวยงามอีกด้วย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >