พิธีไหว้ครู มอบเกียรติบัตรและทุนอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา 2561 | Anuban Khon Kaen

พิธีไหว้ครู มอบเกียรติบัตรและทุนอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา ได้จัดพิธีไหว้ครูมอบเกียรติบัตรและทุนอาหารกลางวันขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 ซึ่งมีอาจารย์สุทธิพร ชาตาธิคุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา ร่วมด้วยผู้บริหารจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายต่างๆ ตัวแทนจากสมาคมครูและผู้ปกครองฯ (ศึกษาศาสตร์) คณาจารย์ นักเรียนชั้นอนุบาล 1 อนุบาล 2 และผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมในงานนี้ด้วย ในงานนี้ประกอบด้วยพิธีไหว้ครู พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีความพร้อมในด้านต่างๆคือ ความพร้อมดีเด่น ลักษณะนิสัยดีเด่น และพัฒนาการดีเด่นหลังจากเสร็จสิ้นพิธีไหว้ครู ได้มีการจัดพิธีมอบทุนอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน โดยได้รับการบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาคือผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล และระดับอื่นๆ รวมถึงชมรมผู้เกษียณ สมาคมครูและผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตฯ(มอดินแดง) สมาคมครูและผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตฯ(ศึกษาศาสตร์) และชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตฯ

บทความอื่นๆ