กิจกรรมทำบุญโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 | Anuban Khon Kaen

กิจกรรมทำบุญโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา ได้จัดกิจกรรมทำบุญประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นักเรียน บุคลากร และผู้ปกครอง ในกิจกรรมนี้ได้มีการนิมนต์พระสงฆ์จากวัดธาตุพระอารามหลวงจำนวน 9 รูป เพื่อรับบิณฑบาตรและฉันภัตตาหารเพลด้วย ซึ่งมีนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ทั้งระดับอนุบาล 1 และอนุบาล 2 แขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นจากทุกฝ่าย รวมทั้งผู้ปกครองนักเรียนได้เข้าร่วมในกิจกรรมทำบุญประจำปีการศึกษา2561 ครั้งนี้ด้วย

 

บทความอื่นๆ