ขอแจ้งการเปลี่ยนสถานที่จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน | Anubal Khon Kaen

ขอแจ้งการเปลี่ยนสถานที่จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน

ขอแจ้งการเปลี่ยนสถานที่จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนอนุบาล 1 และกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนอนุบาล 2 ในวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 จากเดิม อาคาร 20 ปี สาธิตฯ ฝ่ายอนุบาลศึกษา เปลี่ยนเป็น ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

บทความอื่นๆ