กิจกรรมเปิดบ้านสาธิตอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2560 | Anuban Khon Kaen

กิจกรรมเปิดบ้านสาธิตอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2560

ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายอนุบาลศึกษา ได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านสาธิตอนุบาล (Open Class) ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้นในระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์  2560  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยและเป็นการเผยแพร่นวัตกรรมทางการศึกษา  ซึ่งการเปิดชั้นเรียนในครั้งนี้เป็นการนำนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) ภายในงานมีการเปิดชั้นเรียน 3 กลุ่ม  ได้แก่  ระดับอนุบาล 1 เรื่อง ของดีของดังเมืองขอนแก่น (ห้อง1/7) ระดับอนุบาล 2 เรื่อง อาหารอีสาน (ห้องอนุบาล 2/5) และวิชาพลศึกษา เรื่อง ขอนแก่นมาราธอน  และมีการจัดแสดงนิทรรศการวิชาการของทั้ง 13 ห้องเรียน  ในครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมชมงานเป็นจำนวนมาก

 

บทความอื่นๆ