กิจกรรมเข้าค่ายอนุบาล 2 | Anuban Khon Kaen

กิจกรรมเข้าค่ายอนุบาล 2

กิจกรรมเข้าค่ายนักเรียนอนุบาล 2 ประจำปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา โดยได้รับเกียรติจากรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา อาจารย์สุทธิพร ชาตาธิคุณ เป็นประธานในพิธี เริ่มกิจกรรมเวลา 13.00 น. โดยแบ่งเป็นกิจกรรมฐานกลางวันจำนวน 3 ฐาน ได้แก่ ฐานทาร์ซานน้อยห้อยโหน ฐานพ่อครัว แม่ครัวตัวจิ๋ว ฐานหนูน้อยนักสำรวจ และฐานกลางคืน เริ่มจากการแสดงรอบกองไฟ และฐานกิจกรรม 4 ฐาน ได้แก่ ฐานดูดาว ฐานPower ฐาน Night Safari และฐานธรรมะก่อนนอน กิจกรรมวันที่ 2 เริ่มต้นด้วยการชมธรรมชาติยามเช้า ออกกำลังกาย รับประทานอาหารเช้า ช่วงท้ายเป็นพิธีมอบรางวัลและ ปิดค่าย เวลา 09.00 น. เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีการ

บทความอื่นๆ