ศิลปะการแสดงหุ่นละครเล็ก | Anuban Khon Kaen

ศิลปะการแสดงหุ่นละครเล็ก

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561  ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายอนุบาลศึกษา  ได้รับความอนุเคราะห์จากกลุ่มตัวแทนผู้ปกครองนำนักแสดงจากคณะหุ่นละครเล็ก “โจหลุยส์” มาจัดแสดงให้นักเรียนได้ชมศิลปะการเชิดหุ่นละครเล็ก เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปะการแสดง สืบสานศิลปวัฒนธรรมของไทย

บทความอื่นๆ