ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงวิธีการมอบตัวนักเรียน | Anuban Khon Kaen

ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงวิธีการมอบตัวนักเรียน

ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงวิธีการมอบตัวนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียดวิธีการยืนยันการมอบตัวในระบบออนไลน์จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

บทความอื่นๆ