ระบบกรอกข้อมูลรายงานตัวนักเรียน อ.1 ปีการศึกษา 2563 | Anuban Khon Kaen

ระบบกรอกข้อมูลรายงานตัวนักเรียน อ.1 ปีการศึกษา 2563

ผู้ปกครองที่รับเอกสารมอบตัวแล้วสามารถกรอกและพิมพ์เอกสารได้ในระบบ

 

ระบบกรอกข้อมูลรายงานตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2563 

 

*** หมายเหตุ โปรดตรวจสอบข้อมูลก่อนกดยืนยัน เพราะ จะสามารถกรอกข้อมูลได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

***หากยังไม่มีการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ สามารถเข้าสู่ระบได้อีกเพื่อพิมพ์เอกสารได้

บทความอื่นๆ