แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ ปฐมนิเทศผุ้ปกครอง อนุบาล 1 และประชุมผู้ปกครองอนุบาล 2 | Anuban Khon Kaen

แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ ปฐมนิเทศผุ้ปกครอง อนุบาล 1 และประชุมผู้ปกครองอนุบาล 2

แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ ปฐมนิเทศผุ้ปกครอง อนุบาล 1 และประชุมผู้ปกครอง อนุบาล 2

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562

ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษาศาสตร์

 

บทความอื่นๆ