สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วาระปี 2559 ถึง 2561 | Anuban Khon Kaen

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วาระปี 2559 ถึง 2561

ขอเชิญท่านผู้ปกครองในฐานะที่ท่านเป็นสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ที่มีความสนใจและมีความพร้อม โปรดให้เกียรติสมัครเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสมาคมฯ วาระปี 2561-2563 เพื่อเป็นผู้ประสานงานระหว่างโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น.-16.30 น. ณ ตึกอำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น.-10.30 น .ณ ห้องประชุม 3 อาคาร 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยม (ศึกษาศาสตร์)

บทความอื่นๆ