ระเบียบและเรื่องทั่วไป | Anuban Khon Kaen

ระเบียบและเรื่องทั่วไป

ดาวน์โหลด ระเบียบและเรื่องทั่วไป

ระเบียบและเรื่องทั่วไป

 

ระเบียบและเรื่องทั่วไปของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา เป็นแนวปฏิบัติของนักเรียน ซึ่งทางโรงเรียนใคร่ของความร่วมมือจากผู้ปกครองให้ช่วยกันดูแลให้นักเรียนปฏิบัติตาม

  1.  การทำความเคารพ

1.1 เมื่อมาโรงเรียนในตอนเช้า และพบหน้าผู้ปกครองในตอนเย็นให้ไหว้พร้อมกับกล่าวคำว่า “สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ” ต่อคุณพ่อ คุณแม่และญาติผู้ใหญ่ภายในบ้าน

1.2 เมื่อถึงโรงเรียนพบอาจารย์ให้ทำความเคารพในท่าไหว้ พร้อมกับกล่าวคำว่า “สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ” ท่าไหว้ผู้ใหญ่ของเด็กสาธิตอนุบาล

การยืนไหว้ ทั้งหญิงและชายให้ยืนตรงเท้าชิดติดกัน พนมมือขึ้นระหว่างอกโน้มตัว   ก้มศีรษะให้ปลายนิ้วชี้จรดระหว่างคิ้ว ไม่ต้องยอเข่า พร้อมกล่าวคำว่า “สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ”

การนั่งไหว้ ทั้งหญิงและชายให้นั่งพับเพียบ (หญิงดึงขายกระโปรงลงปิด หัวเข่า) เก็บปลายเท้า พนมมือไว้ระหว่างอกก้มศีรษะให้ปลายนิ้วชี้จรดระหว่างคิ้วพร้อมกล่าวคำว่า “สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ”

 

  1.  ช่วงเวลารับผิดชอบนักเรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา มีกิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติในเวลา 08.30 น. และเลิกเรียนเวลา 15.30 น.

โรงเรียนจะรับผิดชอนนักเรียนตั้งแต่เวลา 07.30 – 17.00 น. (ควรส่งนักเรียนเข้าโรงเรียนก่อนเวลา 08.30 น.)  ผู้ปกครองไม่ควรนำบุตรธิดามาส่งก่อนหรือหลังเวลาที่กำหนด (ดูรายละเอียดในระเบียบ    การรับ – ส่งนักเรียน)

 

  1.  การแต่งกาย

ปกตินักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา จะแต่งกายด้วยชุดนักเรียนตามระเบียบการแต่งกายของโรงเรียน ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้

เมื่อทางโรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมพิเศษ ซึ่งจะแจ้งให้นักเรียนทราบเป็นคราวๆ ไป

ในฤดูหนาวที่อากาศหนาวจัด ทางโรงเรียนอนุญาตให้นักเรียนสวมกางเกงขายาว

และเสื้อผ้าที่อบอุ่นมาได้

 

  1.  ถุงย่าม

ถุงย่ามของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา เป็นถุงสีฟ้า ให้นักเรียนใช้ใส่ของไป – กลับ กรณีที่ถุงเปียก อนุโลมให้ใช้ถุงย่ามอื่นได้ชั่วคราว ส่วนกรณีถุงย่ามหายหรือขาด ให้ตัดเย็บด้วยผ้าสีฟ้า และร้อยเชือกตามสีที่กำหนดให้ (ดูรายละเอียดในระเบียบเครื่องใช้ประจำวัน)

 

  1.  เครื่องใช้ส่วนตัว

เครื่องใช้ส่วนตัวนำมาโรงเรียน นักเรียนจะนำกลับบ้านในวาระที่ต่างกัน ดังนี้

นำกลับ ทุกวัน คือ ถุงย่าม, ชุดนอน

นำกลับ วันสุดสัปดาห์ คือ ที่นอน, ผ้าปูที่นอน, ผ้าเช็ดตัว, ผ้ากันเปื้อน

นำกลับสิ้นปีการศึกษา คือ แก้วน้ำ, ที่นอน, กล่องใส่ผลงาน

 

  1.  ของเล่นและของมีค่า

ทางโรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนนำของเล่นที่บ้าน หรือสวมใส่เครื่องประดับที่มีค่าทุกชนิดรวมทั้งเครื่องประดับที่ตกแต่งเพื่อความโก้เก๋ ตามแฟชั่นมาโรงเรียนในช่วงเรียนปกติ

 

  1.  กรณีของหาย

เมื่อนักเรียนลืมสิ่งของไว้ เช่น ถุงย่าม เสื้อกันหนาว ฯลฯ ขอให้ผู้ปกครองติดตามของได้ 2 ที่ คือ ในชั้นเรียนของนักเรียนเอง และที่ชั้นวางของหน้าห้องอนุบาล 1/2

 

  1.  อาหารเช้า

ทุกเช้าผู้ปกครองควรดูแลให้นักเรียนได้รับประทานอาหารมื้อเช้า ที่มีคุณค่า และปริมาณพอเหมาะ ไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะให้นักเรียนนำขนมประเภทกรอบๆ ซองๆ หรือขนมขบเคี้ยวอื่นๆ             มารับประทานที่โรงเรียน

 

  1.  ความสะอาดของร่างกาย

ผู้ปกครองพึงตรวจและช่วยดูแลความสะอาดของร่างกายของบุตร-ธิดา เป็นประจำทุกวัน      ได้แก่ เล็บมือ คราบไคล หลังหู ต้นคอ ข้อพับ หัวเข่า ฟัน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องผม ที่ต้องสะอาดปราศจากเหา นักเรียนหญิงที่ไว้ผมยาวต้องรวบผมยาวให้เรียบร้อยไม่ปล่อยรุงรัง นักเรียนชายไว้ผมลองทรง ไม่ไว้หางเต่า

 

  1.  ควรให้การสนับสนุนพฤติกรรมที่พึงปะสงค์

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา ต้องพูดจาด้วยถ้อยคำที่สุภาพและมีพฤติกรรมที่ดีไม่ก้าวร้าว มีจิตสาธารณะ และช่วยกันรักษาความสะอาดโรงเรียนโดยทิ้งขยะให้ถูกที่ ไม่เด็ดดอกไม้ใบไม้ของโรงเรียน หรือหยิบของที่เป็นของผู้อื่นไปโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นต้น ควรร่วมมือแก้ไขทันทีเมื่อบุตรธิดาของท่านมีคุณลักษณะไม่พึงประสงค์