ระเบียบเครื่องใช้ประจำวัน | Anuban Khon Kaen

ระเบียบเครื่องใช้ประจำวัน

ดาวน์โหลด ระเบียบเครื่องใช้ประจำวัน

ระเบียบเครื่องใช้ประจำวัน

 

เครื่องใช้สำหรับนักเรียน

               ทางโรงเรียนกำหนดให้นักเรียนทุกคนจะต้องมีเครื่องใช้ดังนี้

  1. เครื่องใช้ส่วนตัว

ชุดนอน  ผ้าเช็ดตัวขนาด  24 × 48 นิ้ว  อย่างเบา

  1. เครื่องใช้ส่วนตัวประเภทผ้าที่กำหนดให้ใช้สีฟ้าเข้มและแบบตามกำหนดของโรงเรียน
  • ถุงย่าม มีเชือกรัดปากถุงตามสีที่กำหนด

อนุบาล 1/1                                   สีม่วง

อนุบาล 1/2                                   สีเขียว

อนุบาล 1/3                                   สีเทา

อนุบาล 1/4                                   สีน้ำเงิน

อนุบาล 1/5                                   สีน้ำตาล

อนุบาล 1/6                                   สีเหลือง

อนุบาล 1/7                                   สีส้ม

  • ผ้าปูที่นอน  ขนาด  0.8 × 1.40  เมตร
  • ที่นอน  หมอนพร้อมปลอก
  • ผ้ากันเปื้อน

เครื่องใช้ทุกชิ้นให้ปัก  หรือเขียนชื่อพร้อมรูปสัญลักษณ์

  1. เครื่องใช้ส่วนตัวที่ทางโรงเรียนเป็นผู้จัดเตรียม โดยผู้ปกครองชำระค่าใช้จ่ายล่วงหน้าตลอด          2 ปีการศึกษา  ได้แก่   แป้ง  สบู่  หวี  ยาสีฟัน  แปรงสีฟัน  แก้วน้ำ  รองเท้าฟองน้ำ  ผ้าเช็ดหน้า   ผ้าเช็ดตัว  ที่นอน  กล่องเก็บผลงาน  และแฟ้มสะสมงาน