พิธียกเสาเอกอาคารอนุบาลหลังใหม่ | Anuban Khon Kaen

พิธียกเสาเอกอาคารอนุบาลหลังใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 07.09 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษาได้มีการจัดพิธียกเสาเอกอาคารเรียนอนุบาลหลังใหม่  ณ พื้นที่บริเวณด้านหลังโรงเรียนสาธิตฯ อนุบาล ข้างสนามฟุตบอลที่กำลังดำเนินการก่อสร้าง  โดยได้รับเกียรติจาก  รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ที่ปรึกษา รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ นายวัชร พัฒนาวิวัฒนพร  รักษาการแทนผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ คณะผู้บริหาร นายกสมาคมครูและผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณาจารย์ บุคลากรและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคล

กิจกรรมอื่นๆ