กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ | Anuban Khon Kaen

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายอนุบาลศึกษา ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้น เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  87  พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  12 สิงหาคม 2562 และวันแม่แห่งชาติ โดยมี รศ.ดร.จารุณ ซามาตย์  รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ณ อาคารอนุบาล 1  พิธีได้เริ่มขึ้นในเวลา 09.00 น. โดยตัวแทนนักเรียนอนุบาล 2  ตัวแทนนักเรียนอนุบาล 1  ตัวแทนผู้ปกครอง  ตัวแทนสมาคมครูและผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตฯ  คณะผู้บริหาร วางพานพุ่มตามลำดับ  จากนั้นประธานวางพานพุ่ม เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูป เทียนแพร ต่อด้วยการกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีพร้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ  ตามด้วยการแสดงจินตลีลาประกอบเพลงของนักเรียนอนุบาล  จากนั้นเป็นกิจกรรมในชั้นเรียนของแต่ละห้องเรียน

กิจกรรมอื่นๆ