กิจกรรมทำบุญประจำปีการศึกษา 2562 | Anuban Khon Kaen

กิจกรรมทำบุญประจำปีการศึกษา 2562

ในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562  ที่ผ่านมา  ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายอนุบาลศึกษา  ได้จัดกิจกรรมทำบุญประจำปีการศึกษา 2562  เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นักเรียน ผู้ปกครองและบุคลากร  ทางโรงเรียนได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูปเพื่อรับบิณฑบาตอาหารแห้งและฉันภัตตาหารเพล  ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุมาลี  ชัยเจริญ  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์เป็นประธานในพิธีครั้งนี้ 

       

กิจกรรมอื่นๆ