ประกาศผลรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์และปฏิบัติAnubal Khon Kaen