ประกาศผลรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์และปฏิบัติAnuban Khon Kaen