นักเรียนอนุบาล 2 ทัศนศึกษางานวันวิทยาศาสตร์Anuban Khon Kaen