นักเรียนอนุบาล 2 ทัศนศึกษางานวันวิทยาศาสตร์Anubal Khon Kaen