ทัศนศึกษางานเกษตรภาคอีสาน ณ อุทยานเกษตร มข.Anuban Khon Kaen