ทัศนศึกษางานเกษตรภาคอีสาน ณ อุทยานเกษตร มข.Anubal Khon Kaen