กิจกรรมปิดภาคเรียนที่ 1 (วันสุดท้ายของการเรียน)Anubal Khon Kaen