กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561Anubal Khon Kaen