ติดต่อ อนุบาลสาธิต | Anuban Khon Kaen

ติดต่อ อนุบาลสาธิต

123 หมู่ 16 ถนน มิตรภาพ ตำบล ในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัด ขอนแก่น


โทร. 043 - 202 - 418
แฟกซ์ : 043 - 202 - 418 ต่อ 102


สายภายใน


อนุบาล 1/1: 12402 ต่อ 104
อนุบาล 1/2: 12402 ต่อ 104
อนุบาล 1/3: 12402 ต่อ 105
อนุบาล 1/4: 12402 ต่อ 105
อนุบาล 1/5: 12402 ต่อ 106
อนุบาล 1/6: 12402
อนุบาล 2/1: 47305
อนุบาล 2/2: 47305
อนุบาล 2/3: 12402 ต่อ 107
อนุบาล 2/4: 12402 ต่อ 107
อนุบาล 2/5: 47304
อนุบาล 2/6: 47304
พลศึกษา: 12404
ห้องผู้บริหาร: 12402 ต่อ 103 หรือ 12406
ห้องธุรการ: 12402