ขอเชิญร่วมงานกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ  ประจำปีการศึกษา 2560 | Anubal Khon Kaen

ขอเชิญร่วมงานกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ  ประจำปีการศึกษา 2560

 

ขอเชิญร่วมงานกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ  ประจำปีการศึกษา 2560  ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการการเรียนรู้ของนักเรียน  จัดแสดงผลงานและการออกร้านจำหน่ายสินค้าจาก 13 ชั้นเรียน  ในวันที่ 21-22 กันยายน 2560  ณ  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายอนุบาลศึกษา

บทความอื่นๆ