กิจกรรมลอยกระทงเพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย | Anuban Khon Kaen

กิจกรรมลอยกระทงเพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา ได้จัดกิจกรรมลอยกระทงเพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย โดยมีอาจารย์สุทธิพร ชาตาธิคุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายอนุบาลศึกษา เป็นผู้นำนักเรียนเดินขบวนแห่กระทง จากโรงเรียนสาธิตอนุบาลไปยังบึงสีฐาน ในการนี้ทางโรงเรียนสาธิตฯฝ่ายอนุบาลศึกษา ขอขอบพระคุณหน่วยงานรักษาความปลอดภัยและการจราจรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ช่วยอำนวยความสะดวก และขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมครั้งนี้

บทความอื่นๆ