ระเบียบการแต่งกาย | Anuban Khon Kaen

ระเบียบการแต่งกาย

ดาวน์โหลด ระเบียบการแต่งกาย

เครื่องแบบนักเรียนชาย

เสื้อ เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น ไม่มีสายหน้าผ่าอกตลอด ติดกระดุมสีขาว มีกระเป๋าที่หน้าอกด้านซ้าย    บนกระเป๋าปักตรามหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยไหมสีเทาแก่ด้านขวา ปัก ชื่อ – สกุล ชายเสื้อให้ยาวจากเอวลงมา อย่างน้อย 6 นิ้ว สวมใส่ชายเสื้อในกางเกง

กางเกง กางเกงขาสั้น สีเทาแก่แบบสุภาพไม่มีหู        ขอบกางเกงใช้ขอเกี่ยว

รองเท้า รองเท้าหุ้มส้นสีดำ  (หนังหรือผ้าใบ)

ถุงเท้า ถุงเท้าสีขาว หรือสีขาวส้นเท้าสีเทา

 

เครื่องแบบนักเรียนหญิง

เสื้อ เสื้อสีขาวแขนสั้น ปกคอบัวผ่าตลอด ติดกระดุมสีขาวไม่มีกระเป๋า หน้าอกด้านซ้ายปักตรามหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยไหมสีเทาแก่ ด้านขวาปักชื่อ – สกุล

กระโปรง กระโปรงสีเทาแก่ ด้านหน้าและด้านหลังมีจีบ ด้านละ 4 จีบ โดยจีบกลางใหญ่และจีบเล็กพบออกด้านข้างซ้ายขวาข้างละ 1 จีบ ไม่ต้องเดินเกล็ดยาวพอสมควร

รองเท้า รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำมีสายรัด

ถุงเท้า ถุงเท้าสีขาว หรือสีขาวส้นเท้าสีเทา

 

เครื่องแบบพลศึกษา

ระดับอนุบาลศึกษา ทั้งหญิงและชายใช้แบบเดียวกัน

เสื้อ เสื้อยืดคอกลมแขนสั้นสีขาว ด้านขวาปักชื่อ – สกุล สวมใส่ชายเสื้อในกางเกง

กางเกง กางเกงขาสั้นสีดำ รอบเอวใส่ยางยืด

รองเท้า รองเท้าผ้าใบสีขาว (อนุโลมให้ใช้แบบไม่ผูกเชือก)

ถุงเท้า ถุงเท้าสีขาว หรือสีขาวส้นเท้าสีเทา

 

เครื่องแบบวัฒนธรรมไทย

นักเรียนชาย – เสื้อม่อฮ่อมแขนสั้น ปักตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่อกข้างซ้าย หน้าอกขวาปัก ชื่อ-สกุล ชายเสื้ออยู่นอกกางเกง

– กางเกงม่อฮ่อม ขาสามส่วน เอวยางยืด

นักเรียนหญิง – เสื้อผ้าฝ้ายเนื้อยาง สีขาว ไหล่ล้ำ ระบายรีมแขน ปักตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่หน้าอกข้างซ้าย หน้าอกข้างขวาปัก ชื่อ-สกุล ชายเสื้ออยู่นอกกระโปรง

– กระโปรงผ้าฝ้ายมัดหมี่ สีส้มอ่อน จับรอบตัว

ความหมายของสีส้ม – เป็นสีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

– เป็นสีของคณะศึกษาศาสตร์

– เป็นสีที่แสดงถึงความเจริญ ความรุ่งเรือง