วันที่ 7-9 สิงหาคม 2560 ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษาได้จัดกิจกรรมธรรมะสำหรับคุณหนู | Anuban Khon Kaen

วันที่ 7-9 สิงหาคม 2560 ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษาได้จัดกิจกรรมธรรมะสำหรับคุณหนู

กิจกรรมอื่นๆ