วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ | Anubal Khon Kaen

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ

กิจกรรมอื่นๆ