กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว | Anuban Khon Kaen

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันศุกร์ที่ 26  กรกฎาคม  2562 ที่ผ่านมา  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายอนุบาลศึกษา ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ณ อาคารอนุบาล 1  พิธีได้เริ่มขึ้นในเวลา 09.00 น. โดยตัวแทนนักเรียนอนุบาล 2  ตัวแทนนักเรียนอนุบาล 1  ตัวแทนผู้ปกครอง  ตัวแทนสมาคมครูและผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตฯ  ตัวแทนสมาคมศิษย์เก่า  คณะผู้บริหาร วางพานพุ่มตามลำดับ  จากนั้นประธานวางพานพุ่ม เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูป เทียนแพร ต่อด้วยการกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเพื่อแสดงความจงรักภักดีพร้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ตามด้วยการแสดงจินตลีลาประกอบเพลงของนักเรียนอนุบาล  จากนั้นนักเรียน บุคลากร ผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ

กิจกรรมอื่นๆ